1. Praca Indeed
  2. Kategorie
  3. Praca w województwie
  4. Praca w mieście
  5. Praca wg stanowisk
  6. Praca za granica
  7. Oferty Pracy - Wyszukiwarka
Oferty pracy z Indeed


  
  

mierniki stosowane na rynku pracy Najczęściej stosowanym miernikiem, pozwalającym ocenić problem bezrobocia jest stopa bezrobocia. Stanowi ona odsetek siły roboczej, która nie posiada pracy, ale jest zarejestrowana,

jako osoba gotowa do podjęcia pracy i będąca w stanie pracować.

  

Kolejnym miernikiem służącym do pomiaru bezrobocia jest tak zwana naturalna stopa bezrobocia. Występuje wówczas, gdy rynek pracy jest w równowadze i ma charakter dobrowolny, czyli bezrobotni nie chcą pracować za płacę realną odpowiadającą poziomowi równowagi.

 

Na rynku pracy pomocne są także mierniki aktywności zawodowej ludności, czyli współczynnik aktywności zawodowej oraz wskaźnik zatrudnienia. Jeśli chodzi o współczynnik aktywności zawodowej, dzieli on ludzi na aktywnych i biernych zawodowo. Jeżeli jest wysoki, oznacza, że większość ludzi w wieku produkcyjnym pracuje, jeżeli niski oznacza, że większość ludzi w wieku produkcyjnym nie pracuje lub nie jest gotowa podjąć pracy. Na współczynnik ten wpływ ma kilka podstawowych czynników m.in. płaca, liczba dzieci do utrzymania. 

 

Natomiast wskaźnik zatrudnienia określa procentowy udział pracujących w ogólnej liczbie ludzi w wieku produkcyjnym. Im wyższy wskaźnik zatrudnienia, tym większa część ludzi w wieku produkcyjnym pracuje, co oznacza, że w gospodarce tworzone są nowe miejsca pracy. Analogicznie, gdy współczynnik jest niski, sytuacja jest odwrotna. Bezrobocie jest zjawiskiem niekorzystnym dla gospodarki, dlatego należy z nim walczyć wszelkimi dostępnymi metodami.

 

Przeczytaj Również:

Początek strony

Serwis jobglob.pl używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej na temat przetwarzania danych oraz zmiany ustawień w polityce prywatności...